Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Βόλου
Τάκη Οικονομάκη 12, 38 221, Βόλος
Τηλ: 24210 23710
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

Σε κάθε πολυκατοικία όπου αναγκαστικά συγκατοικούν άνθρωποι με διαφορετική συμπεριφορά και νοοτροπία μεταξύ τους, αναπόφευκτα δημιουργούνται διαφορές και συγκρούσεις οι οποίες χρήζουν επίλυσης.

Φυσικά ο καλύτερος δρόμος είναι εκείνος της συνεννόησης και της συνεργασίας, ιδίατερα μεταξύ ανθρώπων που κοινό τους συμφέρον είναι η εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου στο οποίο όλοι συγκατοικούν. Οι διαφορές των συνιδιοκτητών πρέπει πάντοτε να επιλύονται φιλικά μέαα στις γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών.

Σε περίπτωση όμως που αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, η τελική λύση δίνεται από την προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Ας μην νομίσει όμως κάποιος ότι αυτό είναι κάτι απλό, εύκολο, γρήγορο και ανέξοδο.

Σύμφωνα με την Πολιτική Δικονομία, οι διαφορές συνιδιοκτητών μεταξύ τους ή με το διαχειριστή της πολυκατοικίας επιλύονται από τα κατά τόπους αρμόδια Μονομελή Πρωτοδικεία, μετά από αγωγή των ενδιαφερομένων. Στις διαφορές αυτές κατατάσσονται συνήθως αμφισβητήσεις για τις θέσεις στάθμευσης, τις καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων, τη συμμετοχή στις κοινόχρηστες δαπάνες, τη λογοδοσία διαχειριστή κλπ.

Ομως, μετά από πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ που έγινε δεκτή, ειδικά οι διαφορές για μη καταβολή κοινοχρήστων για ποσά ύψους έως και 20.000 ευρώ επιλύονται από τα κατά τόπους Ειρηνοδικεία. Αυτό καθιστά τη διαδικασία διεκδίκησης των οφειλομένων από τους διαχειριστές πολυκατοικιών ταχύτερη και οικονομικότερη.

Οι αξιώσεις των διαχειριστών για μη καταβληθέντα κοινόχρηστα παραγράφονται στην πενταετία. Οι διαχειριστές όμως έχουν την ευχέρεια της έκδοσης και διαταγής πληρωμής εναντίον των κακοπληρωτών συνιδιοκτητών, εφόσον όμως προσκομίσουν τις μηχανογραφικές ειδοποιήσεις των οφειλομένων κοινοχρήστων καθώς και φωτοτυπίες από όλα τα δικαιολογητικά δαπανών των οποίων η πληρωμή καθυστερείται. Σε κάθε τέτοια περίπτωση είναι αναγκαίο να έχει προηγηθεί σύγκληση γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών με θέμα τη λήψη μέτρων εναντίον όσων αρνούνται να πληρώσουν και ρητή εντολή προς το διαχειριστή να προβεί σε δικαστικές ενέργειες εναντίον τους. Για την ενεργητική νομιμοποίηση του διαχειριστή απαιτείται πάντοτε πρακτικό νόμιμης εκλογής του από τη γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών. Δείτε και τυπώστε το σχετικόυπόδειγμα πρακτικού γενικής συνέλευσης από τη Σελίδα Μελών της ιστοσελίδας μας!

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ!

Με τον νόμο 4512/2018 καθιερώθηκε ως υποχρεωτική η διαμεσολάβηση σε όλες τις διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών και διαχειριστών πολυκατοικιών. Ετσι από την 17η Οκτωβρίου 2018 η διαδικασία αυτή θα αποτελεί προαπαιτούμενο σε κάθε τέτοια διαφορά. Δυστυχώς η ρύθμιση αυτή συμπεριλαμβάνει και τις διαφορές από μη καταβολή κοινοχρήστων, για τις οποίες η υπαγωγή στην προδικασία αυτή αποτελεί για τους διαχειριστές πολυκατοικιών ένα ακόμη εμπόδιο, από πλευράς απώλειας χρόνου αλλά και δαπάνης, για την είσπραξη των κοινοχρήστων. Η ΠΟΜΙΔΑ έχει ζητήσει την εξαίρεση των διαφορών αυτών από την υποχρεωτική διαμεσολάβηση.

Επιμέλεια κειμένων - Κρατήρα Νεόκλεια, Βόλος