Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Βόλου
Τάκη Οικονομάκη 12, 38 221, Βόλος
Τηλ: 24210 23710
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1797/21.12.2005) η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας-Οικονομικών & ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που περιλαμβάνει σημαντικότατες ρυθμίσεις για την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων στην Ελλάδα. Οι κυριότερες ρυθμίσεις της νέας ΚΥΑ 1797/2005, το πλήρες κείμενο της οποίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΠΟΜΙΔΑ www.pomida.gr, είναι οι εξής: 

1. Καθορίζεται ο τρόπος καταχώρησης (αδειοδότησης) των παλαιών, νέων αλλά και των έως τώρα ακαταχώρητων ανελκυστήρων σε ειδικό μητρώο που τηρείται στις Νομαρχίες της χώρας. 

2. Μειώνεται ο αριθμός των ετήσιων υποχρεωτικών συντηρήσεων ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες. Δηλαδή η έως τώρα μηνιαία συντήρηση ανελκυστήρων περιορίζεται σε: 

Μονοκατοικίες μέχρι 2 στάσεις 4 φορές το χρόνο
Μονοκατοικίες από 3 έως 4 στάσεις 5 φορές το χρόνο
Μονοκατοικίες με 5 και άνω στάσεις 7 φορές το χρόνο
Πολυκατοικίες μέχρι 4 στάσεις 7 φορές το χρόνο
Πολυκατοικίες με 5 και άνω στάσεις 9 φορές το χρόνο
Επαγγελματικά κτίρια μέχρι 4 στάσεις 9 φορές το χρόνο
Επαγγελματικά κτίρια με 5 και άνω στάσεις 10 φορές το χρόνο


3. Αυξάνεται ο αριθμός των ετήσιων υποχρεωτικών συντηρήσεων σε 24 τουλάχιστον για όλους τους ανελκυστήρες που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, σταθμούς, αεροδρόμια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία και γενικά παρουσιάζουν μεγάλη κίνηση. 

4. Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και διαχειριστών κτιρίων, των συντηρητών και επιθεωρητών ανελκυστήρων, η διαδικασία αλλαγής του συνεργείου συντήρησης και οι κυρώσεις για κάθε παράβαση. 

5. Καθορίζεται σταδιακά το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης του πρώτου περιοδικού ελέγχου κατά κατηγορία ανελκυστήρων, εντός των εξής προθεσμιών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ: 

 

Ολοι οι ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας κλπ. Ετήσια Εως 21.12.2006
Ολοι οι ανελκυστήρες με προέγκριση εγκατάστασης Διετής Εως 21.12.2007
Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι άνω της 40ετίας (παλαιοί) Τριετής Εως 21.12.2008
Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι άνω της 30ετίας Τετραετής Εως 21.12.2009
Ολοι οι υπόλοιποι νεώτεροι ανελκυστήρες. Πενταετής Εως 21.12.2010

 

6. Καθορίζεται το διάστημα της εν συνεχεία εκτέλεσης των περιοδικών ελέγχων ασφαλείας κατά κατηγορία ανελκυστήρων ως εξής: 

 

Κτίρια κατοικίας μέχρι 6 στάσεις ανά 6ετία
Κτίρια κατοικίας με 7 και άνω στάσεις ανά 5ετία
Επαγγελματικά κτίρια μέχρι 6 στάσεις ανά 4ετία
Επαγγελματικά κτίρια με 7 και άνω στάσεις ανά 3ετία
Λοιπά κτίρια δημόσιας ή αυξημένης χρήσης ανεξαρτήτως στάσεων ανά έτος

 

Ο δεκάλογος του ιδιοκτήτη και του διαχειριστή για την ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα:

 

1. Φρόντισε για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σου 

2. Χρησιμοποίησε για την εγκατάστασή του νόμιμο συνεργείο εγκατάστασης

3. Ανάθεσε τη συντήρησή του σε νόμιμο συνεργείο συντήρησης 

4. Φρόντισε ο φορέας που θα χρησιμοποιήσεις για τον έλεγχο του ανελκυστήρα σου, να είναι της δικής σου εμπιστοσύνης και επιλογής (βλ. στο τέλος κατάλογο των φορέων ελέγχου) και όχι απαραίτητα του εγκαταστάτη ή του συντηρητή σου 

5. Ελεγχε ότι η συντήρηση του ανελκυστήρα σου γίνεται πράγματι σε τακτά χρονικά διαστήματα 

6. Φρόντιζε για την ασφαλή χρήση του ανελκυστήρα από όσους τον χρησιμοποιούν, και μην ξεχνάς ότι ο συντηρητής δεν είναι πάντοτε στο χώρο λειτουργίας του. 

7. Ειδοποίησε αμέσως το συντηρητή σου, ή και το φορέα ελέγχου αν παρατηρηθούν προβλήματα στη λειτουργία του ανελκυστήρα 

8. Ζήτα πάντοτε, τόσο ο ανελκυστήρας σου, όσο και τα προϊόντα και τα εξαρτήματα που τοποθετούνται στον ανελκυστήρα να φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις προέλευσης και ποιότητας. 

9. Επέλεγε πάντοτε τον καλύτερο εγκαταστάτη, συντηρητή και φορέα ελέγχου -η οικονομικότερη λύση δεν είναι πάντα και η καλύτερη. 

10. Να θυμάσαι πάντοτε ότι ο εγκαταστάτης, ο συντηρητής και ο ελεγκτής είναι συνεργάτες σου για την ασφάλειά σου.

Επιμέλεια κειμένων - Κρατήρα Νεόκλεια, Βόλος