Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Βόλου
Τάκη Οικονομάκη 12, 38 221, Βόλος
Τηλ: 24210 23710
ΣΚΟΠΟΣ - ΕΡΓΟ

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Βόλου, ιδρύθηκε το έτος 1974. Πρόεδροι διετέλεσαν οι κ.κ. Καλοκαιρινός, Τριγκώνης , Μαλλιαρόπουλος και από 12ετίας μέχρι σήμερα η κ.Κρατήρα. Στα χρόνια αυτά μετρά διαρκείς αγώνες και προσπάθειες για την προάσπιση της ακίνητης ιδιοκτησίας, συχνά με επιτυχή αποτελέσματα, ενώ προσδοκά ότι με την ενίσχυση και τη στήριξη εκ μέρους των μελών της θα καταστεί περισσότερο αποτελεσματική.

Σκοπός του σωματείου είναι η μαζική οργάνωση, η ενημέρωση και η νόμιμη εκπροσώπηση όλων των ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας κάθε είδους στην περιφέρεια και το Νομό της έδρας του Σωματείου ενώπιον κάθε Αρχής και Δικαστηρίου. 

Επιπλέον η μελέτη όλων των προβλημάτων που απασχολούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και των μελλοντικών προοπτικών για την ακίνητη ιδιοκτησία, η προβολή των θέσεων και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών ακινήτων, όπως αυτά κατοχυρώνονται από τους Νόμους και το Σύνταγμα της χώρας, τη Συνθήκη της Ρώμης για τα δικαιώματα του Ανθρώπου και τις άλλες διεθνείς συμβάσεις. 

Επίσης η οργάνωση και διεξαγωγή του αγώνα για την ικανοποίηση των δικαίων αιτημάτων των ιδιοκτητών ακινήτων Βόλου

Επιμέλεια κειμένων - Κρατήρα Νεόκλεια, Βόλος