Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Βόλου
Τάκη Οικονομάκη 12, 38 221, Βόλος
Τηλ: 24210 23710
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Όνομα/Επωνυμία:
Τηλέφωνο:
E-Mail:
Σχόλια:
Επιμέλεια κειμένων - Κρατήρα Νεόκλεια, Βόλος