Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Βόλου
Τάκη Οικονομάκη 12, 38 221, Βόλος
Τηλ: 24210 23710
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Της Τοπογράφου Μηχανικού Γραμματής Μπακλατσή

 

Πολλά και συσσωρευμένα  είναι τα  πολεοδομικά προβλήματα που απασχολούν και θίγουν  σε μεγάλο βαθμό τους ιδιοκτήτες  ακινήτων στο Βόλο και την  ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας τα οποία άμεσα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν .

Τα βασικότερα αφορούν στην μελέτη αναθεώρησης   του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου  Βόλου . Συγκεριμένα μειώθηκε ο Συντελεστής δόμησης το 2016 σε Βόλο και Νέα Ιωνία  με την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Π.Σ. Βόλου με  αποτέλεσμα την μείωση της αξίας των ακινήτων . Επίσης δεν έγιναν οι απαραίτητες πολεοδομικές μελέτες που εκκρεμούν πάνω από 20 χρόνια όπως είναι :  η αλλαγή των Ζωνών οικιστού ελέγχου , η ένταξη νέων περιοχών στο σχέδιο πόλης , η πολεοδόμηση των  παραλιακών οικισμών Μαραθου – Κριθαριάς και Μεγάλης Βελανιδιάς και η ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής Αγίας Παρασκευής 

Τα ζητήματα αυτά θα πρέπει άμεσα να λυθούν και προτείνουμε :

Σύνταξη μελέτης εξειδίκευσης Μέσου Συντελεστή Δόμησης και εναρμόνηση  χρήσεων γης.

Σύνταξη μελέτης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου   με το οποίο θα γίνει τροποποίηση των ΖΟΕ 

Ολοκλήρωση Πράξης Εφαρμογής Αγίας Παρασκευής

Πολεοδόμηση Παραλιακών Οικισμών που αποτελούν πλέον ακι α κατοικία Μαράθου , Κριθαριάς και Μεγάλης Βελανιδιάς 

Τροποπόιηση του νόμου για χρήσεις γης σε περιοχές αμοιγούς κατοικίας , ώστε να επιτρέπονται και νέες δραστηριότητες π.χ.  εστιατόρια , γυμναστήρια κλπ

 

Όσον αφορά το Πήλιο που είναι και το συγκριτικό μεγάλο πλεονέκτημα της περιοχής τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα διότι η περιοχή βρίσκεται σε πολεοδομική «καραντίνα» και  χιλιάδες ιδιοκτήτες σε σε ομηρεία, ύστερα από την απόφαση 1268/2019 του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σύµφωνα µε την οποία κατέπεσαν τα όρια οικισµών του Πηλίου. Πρακτικά, οι περιοχές αυτές  βρέθηκαν  πλέον εκτός -από εντός- σχεδίου, µε όλες τις επιπτώσεις που κάτι τέτοιο συνεπάγεται, αφού οι επεκτάσεις των ορίων οικισµών κρίθηκαν αντισυνταγµατικές.

Πέντε χρόνια τώρα  οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε οικισμούς της Μαγνησίας -είτε αυτές είναι κατοικίες είτε εξυπηρετούν επαγγελματικές χρήσεις (ξενώνες κ.λπ.)- όχι µόνο δεν µπορούν να τις εκμεταλλευτούν σε επίπεδο αγοραπωλησιών, αλλά πλέον δεν µπορούν καν να τις εκσυγχρονίσουν , καθώς δεν μπορούνε να προβούν σε  άδεια προσθήκης  .

Επίσης  σύμφωνα με την απόφαση  2887 / 2014 του ΣτΕ επί του γηπέδου επιτρέπεται η ανέγερση μόνο μίας οικοδομής .Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να δώσει στα δύο του παιδιά ενας πατέρας ενα ακίνητο  ,  να ακυρώνονται στην πράξη κάθετες ιδιοκτησίες που  έγιναν στο παρελθόν και να μην μπορούν να γίνουν μέσω ΕΣΠΑ  μικροί ξενώνες .

Πρόταση

 Ανάθεση μελέτης καθορισμού των ορίων οικισμών του πηλίου και  τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος του Πηλίου ώστε να αποτρέπονται μεν οι οριζόντιες πολυκατοκίες  στους οικισμούς αλλά  να επιτρέπεται η διάσπαση του όγκου του κτίσματος 

  

Επιμέλεια κειμένων - Κρατήρα Νεόκλεια, Βόλος