Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Βόλου
Τάκη Οικονομάκη 12, 38 221, Βόλος
Τηλ: 24210 23710
ΘΕΜΑ: Ιδιοκτήτες ακινήτων: «ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΔ…». Οι προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα

Τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Αδωνι Γεωργιάδη

Τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση

Τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

Τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Στέλιο Πέτσα

Ενταύθα                                                                                                                          Αθήνα, 14.4.2020

ΘΕΜΑ: Ιδιοκτήτες ακινήτων: «ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΔ…». Οι προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ

Αξιότιμε κοι Υπουργοί, 

Η χώρα μας είναι η μόνη η οποία εφάρμοσε σε βάρος των εκμισθωτών ακινήτων ευθεία περικοπή σημαντικού τμήματος μισθωμάτων χωρίς καμιά πρόνοια για τον χρόνο καταβολής του οφειλομένου τμήματός τους, και χωρίς καμιά ουσιαστική φορολογική ελάφρυνσή τους, αφού όπως δηλώθηκε από το κυβερνητικό επιτελείο, δεν μπορεί να υιοθετηθεί οποιαδήποτε γενικευμένη σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ, αν δεν συνδέεται με μείωση μισθωμάτων.

Αυτό σε συνδυασμό με τη συνεχή προσθήκη νέων κατηγοριών δικαιουμένων σε μείωση μισθώματος, την πρόθεση διαφόρων επαγγελματικών οργανώσεων να διακόψουν οποιαδήποτε καταβολή μισθώματος, και γενικά την έλλειψη οποιουδήποτε μέτρου ελάφρυνσής τους, μεταβάλλει τους εκμισθωτές ακινήτων σε «Πληττόμενους χωρίς ΚΑΔ», δηλαδή σε μια κατηγορία πολιτών που έχει μόνον επαχθείς υποχρεώσεις διευκόλυνσης άλλων και κανένα δικαίωμα, και καμιά ουσιαστική διευκόλυνση για την ίδια… 

Επειδή οι διαμαρτυρίες των πληττομένων αυτής της κατηγορίας είναι χωρίς προηγούμενο, σας υποβάλλω τις εξής προτάσεις μας για τη βιώσιμη ρύθμιση του όλου θέματος:

Α. Προτάσεις για τον τρόπο καταβολής των μειωμένων μισθωμάτων  

Οι εκμισθωτές να ειδοποιούνται με ρητή αναγραφή της μείωσης στις υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών και εργαζομένων ή/και ηλεκτρονικό μήνυμα στο TAXISNET κάθε ιδιοκτήτη. 

Η μείωση μισθωμάτων να ισχύει εφόσον καταβληθούν μέχρι το τέλος εκάστου επόμενου μήνα, αλλοιώς θα οφείλονται ολόκληρα με αναστολή καταβολής τους έως την 31.8.2020

Η κρατική δανειοδότηση επιχειρήσεων να γίνεται υπό τον όρο ότι το προϊόν της θα καλύψει οπωσδήποτε και την εξόφληση των οφειλομένων μισθωμάτων.

Β. Προτάσεις για την αναγκαία φοροελάφρυνση των ιδιοκτητών 

1. Γενικό μέτρο ελάφρυνσης για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Έκπτωση 5% για κάθε δόση του ΕΝΦΙΑ 2020 που θα πληρώνεται εμπρόθεσμα και 10% για όσους τον εξοφλήσουν εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης.

2. Πρόσθετο μέτρο για τους εκμισθωτές των οποίων μειώθηκαν τα μισθώματα: 

Δήλωση σε ειδική φόρμα του TAXISNET, των ποσών μείωσης (40%) των ενοικίων των μηνών Μαρτίου-Μαίου 2020, βάσει των δηλώσεων των ενοικιαστών στην ΕΡΓΑΝΗ. 

Έκπτωση του 50% του συνολικού δηλούμενου ποσού της μείωσης από τις εφετεινές φορολογικές υποχρεώσεις εισοδήματος ή/και ΕΝΦΙΑ που θα προκύψουν στο καλοκαίρι 2020.

                         Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία

Με ιδιαίτερη εκτίμηση           

Ο Πρόεδρος                      

                                                                        Στράτος Ι. Παραδιάς   

Δικηγόρος Α.Π., Πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI)

  Tηλ. 6944597700

Επιμέλεια κειμένων - Κρατήρα Νεόκλεια, Βόλος