Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Βόλου
Τάκη Οικονομάκη 12, 38 221, Βόλος
Τηλ: 24210 23710
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

 

Αξιότιμοι κύριοι,

σας αποστέλλουμε συνημμένα έγγραφο σχετικό με τον ορισμό εκπροσώπου σας και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων, του άρθρου 15 παρ. 2 του Ν. 4013/2011.

Αναμένουμε απάντησή σας και ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

Με εκτίμηση,

Χριστοδούλου Ευανθία,

Προϊσταμένη Τμήματος διά Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης, της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων.

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

 

Αξιότιμη κυρία Χριστοδούλου,

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα στοιχεία των εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διακανονισμού των Εμπορικών Μισθώσεων στην περιοχή της χωρικής σας αρμοδιότητας.

 

Πρόθυμοι για οποιαδήποτε συνεργασία, για την επιτυχία του θεσμού.

 

Με εκτίμηση,

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

 

Ο Πρόεδρος

 

Στράτος Ι. Παραδιάς

Δικηγόρος Α.Π.

Επιμέλεια κειμένων - Κρατήρα Νεόκλεια, Βόλος