Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Βόλου
Τάκη Οικονομάκη 12, 38 221, Βόλος
Τηλ: 24210 23710
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 4/12/2019 , ξεκίνησε η διαδικασία της Προανάρτησης για όσους έχουν ακίνητη περιουσία στη δημοτική Ενότητα Βόλου του δήμου Βόλου.

Η Προανάρτηση είναι η προκαταρκτική ενημέρωση των δικαιούχων, μετά την επεξεργασία των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί στο Κτηματολόγιο. Στόχος της διαδικασίας είναι η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων και η υπόδειξη τυχόν σφαλμάτων από τους δικαιούχους.

Μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr) για δύο μήνες, οι δικαιούχοι, με χρήση των κωδικών του taxisnet, έχουν πρόσβαση στην καταγραφή των δικαιωμάτων τους και της γεωγραφικής απεικόνισης των ακινήτων τους. Εφόσον συμφωνούν με τα στοιχεία αυτά, δε χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ

  1. Πατώντας στον συνδεσμο (www.ktimatologio.gr)  βγαίνετε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολόγιου.
  2. Πηγαίνετε στο e- Κτηματολόγιο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
  3. Επιλέγετε << Προανάρτηση>>  πατάτε και βγαίνετε στην σελίδα    <<Προανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων>>.
  4. Στο κάτω μέρος της σελίδας γράφει <<ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISNET>>. Πατάτε και βγαίνετε στην σελίδα εισόδου κωδικών Taxisnet. Εισάγετε τους κωδικούς Taxisnet και βγαίνετε σε σελίδα όπου επιλέγετε Νομό (Μαγνησίας) και  ΟΤΑ (Βόλου).
  5. Μετά την επιλογή εμφανίζονται η καταγραφή των δικαιωμάτων σας και η γεωγραφική απεικόνιση των ακινήτων σας

 

 

Επιμέλεια κειμένων - Κρατήρα Νεόκλεια, Βόλος