Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Βόλου
Τάκη Οικονομάκη 12, 38 221, Βόλος
Τηλ: 24210 23710
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Αγαπητοί φίλοι
Οι πρόσφατες εξελίξεις έφεραν στο επίκεντρο τους κινδύνους γύρω από την
απώλεια μισθωμάτων, όχι του 40% της κρατικής μείωσης, αλλά γενικότερα την
δυσχέρεια είσπραξής τους που θα ακολουθήσει, όπως επίσης και χαμένα
μισθώματα από πρόωρη εγκατάλειψη μισθωμένων ακινήτων.
Για το λόγο αυτό, μαζί με τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο κ. Νίκο Κεχαγιάογλου,
σκεφτήκαμε να προτείνουμε στην INTERAMERICAN την δημιουργία ενός
ασφαλιστικού προγράμματος που να καλύπτει τους κινδύνους αυτούς, με
ευνοικότερους όρους για όσους είναι ήδη ασφαλισμένοι στο πρόγραμμα ασφάλισης
κτιρίων, με χρόνο έναρξης λειτουργείας από 1.1.2021, όταν όπως πιστεύουμε,
θα έχει ηρεμήσει κάπως η σημερινή κατάσταση.
Παρακαλώ δείτε το σχέδιο της πρότασής μας, και περιμένουμε τις παρατηρήσεις
και τις προτάσεις σας!!!
Φιλικότατα 
Στράτος Παραδιάς
 

Επιμέλεια κειμένων - Κρατήρα Νεόκλεια, Βόλος