Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Βόλου
Τάκη Οικονομάκη 12, 38 221, Βόλος
Τηλ: 24210 23710
Πλατφόρμα ΚΕΔΕ: Αλλοίμονό μας αν κλείσει…

Άρθρο στα ΝΕΑ  30/6/2020

 

Του Στράτου Ι. Παραδιά*

Στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος της διοίκησης αλλά και του προβληματισμού των πολιτών και έχουν βρεθεί τελευταία τα τέλη ακινήτων προς τους ΟΤΑ, σε τρία μέτωπα:

Στα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, που εξακολουθούν να οφείλουν δημοτικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού παρά τη διακοπή ηλεκτροδότησής τους, την οποία ο νόμος αξιώνει από τον πολίτη να δηλώσει στον οικείο ΟΤΑ, αντί ο ΔΕΔΔΗΕ που έχει νομική υποχρέωση. Η προισχύσασα διάταξη του 2005, για την οποία είχε προηγηθεί 20ετής αγώνας μας, όπως την είχε ερμηνεύσει και ο Συνήγορος του Πολίτη, απήλλασσε τον πολίτη ανεξάρτητα από το χρόνο κατάθεσης της δήλωσης, αρκεί αυτή να είναι αληθής.  Η νέα διάταξη όμως ορίζει ότι μετά την 31.8.2020, η απαλλαγή θα αρχίζει από την ημέρα της δήλωσης, και μέχριτότε, τα δημοτικά τέλη θα βεβαιώνονται σε βάρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου!   

Πρέπει να καταργηθεί άμεσα η απαράδεκτη και ανεφάρμοστη αυτή προυπόθεση, γιατί αποτελεί μια πραγματική παγίδα για τον απλό και ανυποψίαστο πολίτη, να χρεωθεί με τεράστιες αναδρομικές οφειλές έως και 20ετίας, που στα επαγγελματικά ακίνητα με δημοτικά τέλη πενταπλάσια από τα οικιακά, θα οδηγήσουν σε ουσιαστική «δήμευσή» τους! Το ίδιο ισχύει και για ακίνητα που λόγω της κρίσης ουδέποτε ηλεκτροδοτήθηκαν. 

Στα αδήλωτα εμβαδά ακινήτων που είτε τακτοποιήθηκαν πρόσφατα, είτε οφείλονται σε  σε ελλιπείς δηλώσεις, κυρίως στην περιφέρεια. Με πρότασή μας θεσμοθετήθηκε η απαλλαγή από κάθε αναδρομική χρέωση μέχρι 31.12.2019, για όσα εμβαδά δηλωθούν τώρα. Παρότι η ανταπόκριση των πολιτών υπήρξε μαζική, τα αποτελέσματα για τους ΟΤΑ θα πολλαπλασιαστούν μόνον αν η ΑΑΔΕ στείλει ειδοποιητήρια σε όλους τουςΑΦΜ ιδιοκτητών της χώρας και Απόδημου Ελληνισμού, όπως γίνεται για το Κτηματολόγιο. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα δήλωσης θα πρέπει να παραμείνει ανοικτή στους πολίτες, μια και ο μεγάλος χαμένος από το κλείσιμό της θα είναι οι ΟΤΑ της χώρας μας…  

Στην 20ετή πλέον, παραγραφή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών προς τους ΟΤΑ που προκύπτουν «εξαιτίας μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωση τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών», προσαυξημένα με τα πρόστιμα επί των οφειλών της τελευταίας πενταετίας (διάταξη –«καρμανιόλα», άρθρο 32 Ν.4304/2014)!!! Ο χρόνος παραγραφής θα πρέπει να εξομοιωθεί άμεσα με την πενταετία που ισχύει για τις αξιώσεις του Δημοσίου!

Έτσι, αλλοίμονό μας κυριολεκτικά, αν την 31.8.2020 κλείσει η πλατφόρμα της ΚΕΔΕ, ή υπονομευτεί η αξιοπιστία και αποτελεσματικότητά της! Είναι ένα εργαλείο που ήρθε κυριολεκτικά από το μέλλον, στο οποίο και πρέπει να παραμείνει, ως δίαυλος μόνιμης διασύνδεσης των πολιτών με την τοπική αυτοδιοίκηση, και προστασίας τους από ένα «δρακόντειο» νομοθετικό πλαίσιο σε βάρος τους. 

*Ο Στράτος Ι. Παραδιάς είναι δικηγόρος Α.Π. και Πρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ &UIPI

Επιμέλεια κειμένων - Κρατήρα Νεόκλεια, Βόλος