Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Βόλου
Τάκη Οικονομάκη 12, 38 221, Βόλος
Τηλ: 24210 23710
Ενημερωτική ανακοίνωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ερυθρού Σταυρού για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

"Η Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας αναπτύσσει δράσεις που έχουν ως στόχο την κοινωνική αφομοίωση και ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στον ιστό της πόλης. Μια από τις ομάδες αυτές αποτελούν οι Αφγανοί πρόσφυγες που διαμένουν στην περιοχή της Πάτρας.
Στα πλαίσια της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης μια από τις βασικές δράσεις αποτελεί η επαγγελματική τους αποκατάσταση και κατάρτιση καθώς επίσης και η αυτόνομη διαμονή τους. Συνέπεια αυτού αποτελεί το γεγονός πως πρόσφυγες που επιθυμούν την εύρεση και ενοικίαση κατοικιών αντιμετωπίζουν σημαντική δυσκολία εξαιτίας της μη γνώσης της ελληνικής γλώσσας καθώς και λόγω του κοινωνικού στιγματισμού τον οποίο υφίστανται. 
Παρακαλούμε εσάς τους ιδιοκτήτες που επιθυμείτε να ενοικιάσετε κατοικίες σε πρόσφυγες όπως τις κοινοποιήσετε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας προκειμένου να διευκολυνθεί η ενημέρωσή τους (μέσω ανάρτησης σχετικών πινάκων), στο τηλ. (& fax) 2610.620774 και στο e-mail: swdpatras@redcross.gr.

Σημείωση: 
H κοινωνική υπηρεσία σας γνωρίζει ότι αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο ρόλο ενημέρωσης."

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαίας παρακαλεί όσα από τα μέλη της και γενικά όσους ιδιοκτήτες ακινήτων επιθυμούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος στέγασης των ενταγμένων στο πρόγραμμα αφομοίωσης και κοινωνικής αποκατάστασης του ΕΕΣ προσφύγων, εκμισθώνοντας τα ακίνητά τους, να το δηλώσουν στο τηλέφωνο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της κοινωνικής υπηρεσίας του παραρτήματος του ΕΕΣ, καθώς και να απευθυνθούν στο Σύλλογό μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Επιμέλεια κειμένων - Κρατήρα Νεόκλεια, Βόλος