Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Βόλου
Τάκη Οικονομάκη 12, 38 221, Βόλος
Τηλ: 24210 23710
ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ετος ιδρύσεως 1902 www.esathena.gr
Μητροπόλεως 52, 105 63 Αθήνα, Τηλ: 210-32.27.244, fax: 210-32.22.388
ΕΝΩΣΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ετος ιδρύσεως 1943 www.idioktisia.gr
Σοφοκλέους 15, Αθήνα 105.51 Τηλ. 210 3216141 Φαξ 3218055

Διάσκεψη Φορέων Εμπορίου & Ιδιοκτητών Ακινήτων Αθηνών, 
Πειραιά και Θεσσαλονίκης, Αθήνα, Τετάρτη 20 Ιουνίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 20/6/2007 στα γραφεία της ΠΟΜΙΔΑ, συνδιοργανωμένη από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών και την Ένωση Ιδιοκτητών Ελλάδος ευρεία σύσκεψη με θέμα το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις: είχαν κληθεί εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, εκπρόσωποι όλων των εμπλεκομένων Υπουργείων (Ανάπτυξης, Οικονομίας, ΠΕΧΩΔΕ, Τουρισμού και Πολιτισμού) καθώς και η τοπική αυτοδιοίκηση (Υπερνομαρχία, Δήμος Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης) καθώς και οι Εμπορικοί Σύλλογοι και Ενώσεις Ιδιοκτητών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

Παρευρέθησαν οι κάτωθι: 

• Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών από τον Πρόεδρό του κ. Παναγή Καρέλλα
• Ενωσις Ιδιοκτητών Ελλάδος (ΠΟΜΙΔΑ) από τον Πρόεδρό τους κ. Στρ. Παραδιά
• Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Πειραιά από τον κ. Γιώργο Θεοδωρόπουλο
• Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης από τον πρόεδρο κ. Αθανάσιο Ευαγγελίδη και τον γενικό γραμματέα κ. Κώστα Χαϊδούτη.
• Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά από τον πρόεδρο του κ. Βασίλη Κροκίδη
• Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης από τον πρόεδρο κ. Κων. Χατζαρίδη
• Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών από τον αντιπρ. κ. Ι. Ντρούλια
• Δημήτρης Πιπεργιάς βουλευτής Ευβοίας, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ
• Νομαρχία Πειραιά από τον νομάρχη κ. Γιάννη Μίχα και τον αντινομάρχη κ. Γιώργο Τζιρίδη
• Δήμος Αθηναίων από τον κ. Νικόλα Βαφειάδη αντιδήμαρχο οικονομικών
• Υπουργείο Ανάπτυξης από το Γενικό Γραμματέα κ. Γιάννη Μπενόπουλο
• Νομαρχία Αθηνών από τον κ. Βασίλη Κόκκαλη σύμβουλο σε θέματα εμπορίου και τουρισμού
• Υπουργείο Πολιτισμού από τον κ. Αράρ Δαυϊδ οικονομικό σύμβουλο
• ΕΑΧΑ, από την κα Ντόρα Γαλάνη, πολεοδόμο αρχιτέκτονα.

Οι διοργανωτές φορείς κατέθεσαν προς συζήτηση τις εξής προτάσεις: 

1. Άξονες προτεινόμενου πλαισίου συζήτησης και δράσης

• Η συστέγαση σε ενιαίο οικοδομικό συγκρότημα (εμπορικό κέντρο) πρέπει να αντιμετωπίζεται νομοθετικά ως ενιαίο μεγάλο κατάστημα.
• Η συνένωση ανεξάρτητων ιδιοκτησιών υπό την αυτή εμπορική επιχείρηση (έστω και ως επέκταση) θα πρέπει να υπάγεται στο αυτό καθεστώς αδειοδότησης όπως και η ίδρυση νέας επιχείρησης.
• Κεντρικός Σχεδιασμός για εμπορικές χρήσεις (εμπορική πολεοδομία, οικονομική γεωγραφία, υποδομές και σχεδιασμός χρήσεων πριν τις πεζοδρομήσεις).
• Κεντρικός σχεδιασμός για την εγκατάσταση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (τραπεζοκαθίσματα, διαχείριση απορριμμάτων).
• Αποτελεσματικές δράσεις για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου.
• Άρση της απαγόρευσης για επαγγελματικές χρήσεις χαμηλής όχλησης και στους ορόφους άνω του β΄ των κτιρίων του ιστορικού εμπορικού κέντρου.
• Συστηματική και αξιόπιστη αστυνόμευση για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και των πόλεων.
• Περιστολή της παρεμπόδισης λειτουργίας των καταστημάτων από τις υπέρμετρα συχνές ολιγομελείς διαδηλώσεις σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό της πρακτικής των αστυνομικών αρχών που αποκλείουν εκτεταμένες περιοχές του κέντρου.

2. Ειδικότερες προτάσεις προς συζήτηση

1. Να καταργηθεί η εξαίρεση από τη διαδικασία αδειοδότησης των εμπορικών κέντρων και πολυχώρων που αφορά τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και του δήμου Εχεδώρου και να καταστεί και εκεί υποχρεωτική η αδειοδότηση για εμπορικά κέντρα εμβαδού πάνω από 5000 τμ.
2. Να υπαχθούν ρητά στη διαδικασία αδειοδότησης τα εμπορικά κέντρα και οι πολυχώροι (και όχι μόνον τα μεμονωμένα μεγάλα καταστήματα λιανικής).
3. Χωροταξικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί, περιβαλλοντικοί κανόνες ως προϋποθέσεις για τη λειτουργία των αγορών και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους.
4. Ρυθμιστικό Σχέδιο Πόλεων.
5. Σχεδιασμός τουριστικών περιοχών και τουριστικών ζωνών εντός των πόλεων.
6. α. Πρόβλεψη χώρων στάθμευσης, επιβίβασης, αποβίβασης επισκεπτών και χώρων αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς.
6.β. Καθιέρωση δημοτικής συγκοινωνίας με κυκλικές διαδρομές για τη διευκόλυνση επίσκεψης των πολιτιστικών και εμπορικών περιοχών των πόλεων.
7. Ισότιμη μεταχείριση των αποκλειόμενων επιχειρήσεων από την απρόσκοπτη άσκηση λειτουργίας τους λόγω επαναλαμβανόμενων αποκλεισμών (πορείες, διαδηλώσεις κλπ) με αυτή που προβλέπεται στο καθεστώς εκτάκτου ανάγκης.

3. Προτάσεις φορολογικής μεταρρύθμισης

Καθιέρωση αφορολογήτου ποσού για απόκτηση ιδιόκτητης πρώτης επαγγελματικής στέγης, με αγορά, γονική παροχή ή κληρονομιά. 
Μείωση των τιμών ζώνης και συντελεστών εμπορικότητας των επαγγελματικών ακινήτων του λεκανοπεδίου ώστε να μην υπερβαίνουν τις πραγματικές αξίες τους. 
Καθιέρωση μειωτικού συντελεστή στις αντικειμενικές αξίες των αδιάθετων επί μακρό διάστημα και μη χρησιμοποιούμενων ακινήτων (καταστήματα - γραφεία – αποθήκες κλπ.).
Κατάργηση του χαρτοσήμου επαγγελματικών μισθώσεων για μισθώματα μέχρι 1.000 ευρώ μηνιαίως.
Τα δημοτικά τέλη καθαριότητας-φωτισμού για επαγγελματικούς χώρους να μην υπερβαίνουν το τριπλάσιο των οικιακών. 

4. Άμεσες κινήσεις

• Δημιουργία από τους φορείς Παρατηρητηρίου Αγοράς με σκοπό τη συστηματική διερεύνηση, παρακολούθηση και καταγραφή των εξελίξεων του προβλήματος στις μεγάλες πόλεις . 
• Διοργάνωση σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων για το πρόβλημα.
• Ενημέρωση παραγόντων της κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων και τις τοπικής αυτοδιοίκησης .

5. Μακροπρόθεσμες κινήσεις

• Μελέτη της δυνατότητας ίδρυσης στις μεγάλες πόλεις της χώρας μας «Περιοχών Βελτίωσης Εμπορικότητας» - ΠΕ.Β.Ε. (Business Improvement Districts (B.B.D) με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών και της ανταγωνιστικότητας των τοπικών αγορών.

Τέλος, όλοι οι φορείς επισήμαναν και συμφώνησαν στην ύπαρξη του προβλήματος, στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας συνολικής πρότασης αντιμετώπισης και στην πρόθεση να συνεχιστούν οι κοινές προσπάθειες από όλους.

Επιμέλεια κειμένων - Κρατήρα Νεόκλεια, Βόλος