Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Βόλου
Τάκη Οικονομάκη 12, 38 221, Βόλος
Τηλ: 24210 23710
24ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟΜΙΔΑ

Διεξήχθησαν σήμερα στο ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ ενώπιον πλήθους κοινού από όλη την Ελλάδα, οι εργασίες του 24ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΠΟΜΙΔΑ, με παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιστημονικών και επαγγελματικών οργανώσεων και αντιπροσώπων των οργανώσεων ιδιοκτητών ακινήτων από όλη τη χώρα. Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου κ. Στράτος Παραδιάς, έκανε σύντομη αναφορά στα εξής επίκαιρα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων:

1. «ΠΑΓΩΜΑ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Οι αυξήσεις τους την 1.1.2006 ήταν σημαντικές και σήμερα κάθε νέα αύξησή τους θα είναι απόλυτα αδικαιολόγητη και θα προξενήσει τεράστια δημοσιονομική ζημιά. Οι ισχύουσες αντικειμενικές αξίες, ήδη σε πολλά επαγγελματικά ακίνητα υπερβαίνουν ακόμα και τις εμπορικές αξίες. Γι’ αυτούς τους λόγους, ζητούμε να παγώσουν οι αντικ. αξίες στα σημερινά επίπεδα για μια ακόμη τριετία. Αν όμως συνεχιστούν οι αυξήσεις τους, θα πρέπει εξάπαντος να διαχωριστούν σε συναλλακτικές («αγοραίες») αντικειμενικές αξίες και σε αξίες που θα χρησιμοποιούνται σε δικαιοπραξίες χωρίς συναλλαγή (γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές, «πόθεν έσχες» αγοράς ή ανοικοδόμησης κλπ.). 

2. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Φ.Μ.Α.Π. – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 50.000 περίπου φορολογούμενοι είναι ήδη από το 1997 παγιδευμένοι στο ιδιότυπο φορολογικό «Γκουαντάναμο» της Ελλάδος που λέγεται ΦΜΑΠ, με αποτέλεσμα να υποχρεώνονται κάθε χρόνο να καταβάλλουν ως φόρο μεγάλα ποσά, ακόμα κι αν από τα ακίνητά τους δεν έχουν κανένα εισόδημα, ενώ επιπλέον, κάθε αύξηση των αντικειμενικών αξιών προσθέτει κάθε φορά στο στόχαστρο του δημευτικού αυτού φόρου, εν αγνοία τους, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένων που ούτε αγοράζουν, ούτε πωλούν ακίνητα, αλλά προσπαθούν με κόπο να τα συντηρήσουν. Πέρα από την ορθή περυσινή μεταβατική ρύθμιση, ζητούμε επί τέλους την οριστική κατάργησή του, όπως και των: 

* Ετήσιου Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (0,25-0,35‰ υπέρ ΟΤΑ)
* Συμπληρωματικού φόρου εισοδήματος (Σ.Φ.), 1,5 - 3% 
* Τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιόχρηση κάθε είδους ακινήτων
* Φόρου Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων (ΦΗΧ) (υπέρ ΟΤΑ), και την ταυτόχρονη αντικατάστασή τους από ετήσιο Ενιαίο Τέλος Ακινήτων, με φορολογικό συντελεστή το πολύ 1‰ (ένα τοις χιλίοις) για όλα τα ακίνητα και 0,5‰ ειδικά για τα παραγωγικά και τα αγροτικά ακίνητα. 

3.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, εξοντωτική για τους ιδιοκτήτες-φυσικά πρόσωπα. 
* Να μειωθεί ο ανώτατος συντελεστής φυσικών προσώπων στο 25%. 
* Το αφορολόγητο εισόδημα για αποσβέσεις στα κτίρια να επανέλθει στο προισχύσαν 25% 
* Το απαλλασσόμενο ποσοστό από επισκευές και ασφάλιστρα κτιρίων να αυξηθεί από το 40% στο 75% και να ισχύει όχι μόνον από εισόδημα εξ ακινήτων, το οποίο είναι ανύπαρκτο κατά το χρόνο πραγματοποίησης των επισκευών, αλλά και από κάθε δηλούμενο εισόδημα.

4. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Φ.Π.Α. ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Η επιβολή του υπονομεύει μια ιδιαίτερα χρήσιμη ελληνική συναλλακτική ευχέρεια που στέγασε εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ενοικιαστές σε όλη τη χώρα! Πρέπει να καταργηθεί άμεσα! Σε κάθε περίπτωση πρέπει να απαλλαγεί από το ΦΠΑ η απόκτηση πρώτης κατοικίας με αντιπαροχή! 

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΚΟΠΙΣΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ: Νομοθέτηση μέτρων κατά των οφειλετών κοινοχρήστων & λογαριασμών κοινής ωφέλειας, ενοικιαστών ή και συνιδιοκτητών ακινήτων. Απαλλαγή των ιδιοκτητών από την υποχρέωση να φυλάττουν αμισθί και επ’ αόριστο, τα άχρηστα κινητά των πρώην μισθωτών τους που αυτοί αρνούνται να παραλάβουν κατά την αποβολή τους!

6. Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. Η ιδιοκτησία είναι και αυτή θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, κατοχυρωμένο και προστατευόμενο από πλήθος διεθνών συμβάσεων, γιατί αποτελεί καρπό εργασίας και αποταμίευσης και μοναδικό κίνητρο για δημιουργική δράση. Η κοινωνία και η οικονομία απαιτούν μια νέα προσέγγιση προς τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, πιο θαρραλέα και ρεαλιστική, και μια συνταγματική και νομοθετική προστασία που να καλύπτει τουλάχιστον τα εξής:

1. Χαρακτηρισμό περιοχών και ιδιοκτησιών ως δασών ή δασικών εκτάσεων με βάση σαφή και αδιάσειστα στοιχεία και όχι αυθαίρετα από τα δασαρχεία. 

2. Άμεση νομοθετική επίλυση του ιδιοκτησιακού προβλήματος των εκτός σχεδίου ακινήτων για όσους διαθέτουν νόμιμους τίτλους επί πολλές δεκαετίες. 

3. Χαρακτηρισμό κάθε πολεοδομικής, περιβαλλοντικής, αρχαιολογικής κλπ. δέσμευσης της ιδιοκτησίας ως απαλλοτρίωσης που γεννά άμεση υποχρέωση για αποζημίωση ή αποδέσμευση χωρίς δυνατότητα άμεσης νέας δέσμευσης. 

4. Απαγόρευση της δέσμευσης ακινήτου αν ο δεσμεύων φορέας δεν διαθέτει και δεν εγγράψει στον προϋπολογισμό του τουλάχιστον την αντικειμενική αξία του. Αυτοδίκαιη ανατροπή κάθε δέσμευσης αν ο φορέας δεν ολοκληρώσει εντός τριετίας τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης

5. Πραγματική στήριξη των ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων με γενναίες φορολογικές απαλλαγές και υπαρκτά πολεοδομικά κίνητρα.

6. Ενεργοποίηση και προάσπιση του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης. 

7. Νομιμοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων κατοικιών (και μέχρι εμβαδού 15 τ.μ. ανά διαμέρισμα) με μεταφορά συντελεστή δόμησης ή εφάπαξ πολεοδομικό πρόστιμο. 

8. ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. 

Με βάση οδηγίες ή και απλές συστάσεις της Ε.Ε. νομοθετούνται συνεχώς στη χώρα μας διατάξεις με τις οποίες επιβάλλονται σοβαρότατες παρεμβάσεις στα υφιστάμενα κτίρια, όπως επιθεώρηση ασφαλείας και εκσυγχρονισμός των παλαιών ανελκυστήρων, γειώσεις και διατάξεις ασφαλείας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θερμομόνωση κτιρίων που επιβάλλεται λόγω της εφαρμογής και στη χώρα μας από 4.1.2009 του πιστοποιητικού ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίου σε κάθε πώληση ή μίσθωσή του.
Οι εργασίες αυτές έχουν ένα τεράστιο οικονομικό κόστος υλοποίησης, το οποίο οι ιδιοκτήτες αδυνατούν πλήρως να αντιμετωπίσουν αβοήθητοι. Επιπλέον είναι παράλογο και ανεδαφικό να ζητείται από τους ιδιοκτήτες-εκμισθωτές ενοικιαζομένων κατοικιών και κτιρίων να προβούν σε ενεργειακή αναβάθμιση τους, για να έχουν οικονομία ενέργειας οι ενοικιαστές τους! Τέλος υπογραμμίζουμε ως πρόσθετη εγγενή δυσχέρεια για τα υφιστάμενα κτίρια, την ουσιαστική αδυναμία λήψεως σχετικών αποφάσεων από τις γενικές συνελεύσεις των εκατοντάδων χιλιάδων πολυκατοικιών σε όλη τη χώρα. Γι’ αυτό η ΠΟΜΙΔΑ φοβάται ότι στην πράξη τίποτε από αυτά δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιηθεί αν δεν θεσμοθετηθούν και συγκεκριμένα και ουσιαστικά κίνητρα όπως:

1. Ένταξη των παραπάνω εργασιών σε ειδικό κοινοτικό ή/και εθνικό πρόγραμμα αναβάθμισης υφισταμένων κτιρίων και επιδότησή τους κατά ποσοστό τουλάχιστον 75% μέσω του αναθεωρούμενου 3ου ή του 4ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με τον καθορισμό τους ως επιλέξιμων δαπανών.

2. Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του 100% της δαπάνης κάθε υποχρεωτικής εργασίας αναβάθμισης στα υφιστάμενα κτίρια, η οποία θα κατανέμεται ανά 50% σε δύο οικονομικές χρήσεις. Επίσης μείωση του ΦΠΑ σε 9% για όλες τις σχετικές εργασίες και υλικά, όπως ήδη νομοθετήθηκε για τις επισκευές παλαιών κτιρίων.

3. Ίδρυση υπηρεσίας που θα δίνει τεχνικές και διαδικαστικές συμβουλές στους ιδιοκτήτες παλαιών και υπό κατασκευή κτιρίων και διαχειριστές πολυκατοικιών, θα εντάσσει τα έργα τους στα επιδοτούμενα κοινοτικά κλπ. προγράμματα, και θα τους εξυπηρετεί χωρίς ταλαιπωρία και γραφειοκρατία, κατά το πρότυπο που ακολουθήθηκε από την Κοινοπραξία του Δήμου Αθηναίων «ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ».

Επιμέλεια κειμένων - Κρατήρα Νεόκλεια, Βόλος